ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εστιατόριο - Καφέ.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 999019450
Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εστιατόριο - Καφέ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-272.372
ΦΑΞ: 2610-272.252
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 4
MAIL: goniaplg@otenet.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 035541516000